ინფორმაციის მართვის სისტემა

ITDC Site Admin წარმოადგენს უნივერსალურ პროგრამულ პროდუქტს რომლის დახმარებითაც, როგორც მცირე და საშუალო ზომის, ასევე კორპორატიული საიტისა და ინტერნეტ პორტალის შექმნა, ადმინისტრირება, განახლება და განვითარება ბევრად უფრო სწრაფად, მარტივად და იაფად ხორციელდება ვიდრე ტრადიციული მეთოდებით.

ITDC Site Admin–ის პროგრამული ბირთვი და შაბლონების სისტემა იმდენად მოქნილია, რომ მისი მორგება შეიძლება პრაქტიკულად ნებისმიერი სტრუქტურისა და სირთულის პროექტისათვის, დაწყებული მცირე საპრეზენტაციო ხასიათის საიტიდან – მრავალფუნქციური საინფორმაციო პორტალით დამთავრებული.

მისი მოხერხებული და გასაგები ინტერფეისი საშუალებას იძლევა ეფექტურად მართოთ საიტზე ინფორმაცია ყოველგვარი პროგრამისტებისა და HTML–ის სპეციალისტების დახმარების გარეშე. კორპორატიულ ვერსიაში აგრეთვე გათვალისწინებულია საიტზე ინფორმაციის მართვისათვის დიფერენცირებული დაშვების შესაძლებლობა, ანუ საიტის სხვადასხვა განყოფილებების ინფორმაციული განახლების უფლება შეიძლება გადაუნაწილდეს ორგანიზაციის სხვადასხვა განყოფილებებსა და შესაბამისად სხვადასხვა თანამშრომლებს.

აგრეთვე ყოველგვარი სპეციალური ცოდნის გარეშე ხერხდება Site Admin-ში ინტეგრირებული ისეთი მოდულების მართვა, როგორიცაა გამოკითხვა, უკუკავშირის ფორმების შექმნა, ახალი ამბების ხელმომწერებისათვის დაგზავნა, სხვადასხვა ფუნქციონალური ბლოკების განლაგების მართვა და სხვა.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე პროდუქტი უზრუნველყოფს ინტერნეტ პროექტის სტაბილურ და ეკონომიურ ფუნქციონირებას, აგრეთვე მინიმუმამდე დაყავს მის შექმნასთან, ადმინისტრირებასა და განახლებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

უპირატესობები

 • საიტის შექმნის სისწრაფე;
 • საიტის შექმნისა და მომსახურების დაბალი ფასი;
 • დიზაინისა და სტრუქტურის მორგების საშუალება;
 • საიტზე ინფორმაციის მარტივად განახლების საშუალება;
 • მრავალენოვანი საიტის შექმნის შესაძლებლობა;
 • მუშა საიტის დიზაინში რადიკალური ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა არსებული ინფორმაციის შენარჩუნებით;
 • გაფართოებისა და დამატებითი მოდულების ინტეგრირების შესაძებლობა;

ძირითადი ფუნქციები

 • საიტზე განყოფილებათა და ქვეგანყოფილებათა დამატება/რედაქტირების საშუალება;
 • ინფორმაციის ფორმატირების ვიზუალური რედაქტორი (WYSIWYG);
 • ინტეგრირებული ქართული ფონტების განლაგების  კონვერტერი (SP->UTF);
 • საიტზე ინფორმაციის მართვისათვის რედაქტორთა დიფერენცირებული დაშვების შესაძლებლობა;
 • საიტის სხვადასხვა ფუნქციონალური ბლოკების ჩართვა–გამორთვისა და განლაგების მართვის შესაძლებლობა;
 • არასტანდარტული გვერდის ტიპების დიდი არჩევანი;
 • უკუკავშირის ფორმების კონსტრუქტორი;

 

 

 
 
კომპანიის ახალგაზრდა თანამშრომლები ნამდვილი პროფესიონალები არიან. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ვებ-გვერდი შეუფერხებლად მუშაობს და ეს რა თქმა უნდა ITDC –ს დამსახურებაა.

ნინო ღუდუშაური
ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში