საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა

gdi.ge/

 
 
 
 
 

ITDC-ში დამზადდა ვებსაიტი "საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივისათვის", რომლის  მიზანია, ხელი შეუწყოს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, დაიცვას ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა.


ქართველოს დემოკრატიული ინიციატივისათვის უკვე არსებობდა ITDC--ში შექმნილი საიტი, რომელიც Wordpess-ის ძრავაზე იყო დამზადებული და საწყის ეტაპზე სრულიად აკმაყოფილებდა ორგანიზაციის მოთხოვნებს. მაგრამ, დროთა განმავლობაში, მოთხოვნების ზრდასთან ერთად. არსებული სამართავი პანელი ორგანიზაციისათვის არამიმზიდველი და გამოუსადეგარი გახდა, რადგან ვერ ახერხებდნენ საიტზე დაგროვილი ინფორმაციის სრულად გამოქვეყნებას.


შესაბამისად, ქართველოს დემოკრატიული ინიციატივისა და ITDC-ს თანამშრომლობა გაგრძელდა მას შემდეგაც, რაც ძველი ვებსაიტი გამოუსადეგარი გახდა და დამზადდა ახალი ვებსაიტი, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს  საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის მოთხოვნებს.

 

პროექტის ინფორმაცია
 

საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი საიტის ნახვა

ITDC- მიერ დამზადდა ვებსაიტი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდისათვის. GCF $6 მილიარდიანი კერძო ფონდია, რომლის მიზანია კერძო ინვესტირების სტრუქტურის მეშვეობით უზრუნველყოს ინვესტორები უნიკალურ შესაძლებლობებზე წვდომით საქართველოს სწრაფად მზარდი ინდუსტრიებისა და მრეწველობის სექტორში.

enerji kimlik belgesi muhasebe programı

 

თბილისი 2015 საიტის ნახვა

ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალითბილისი 2015“-ის ვებსაიტი, რომელიც ITDC-ში დამზადდა, მოიცავს ინფორმაციას ფეტსივალის განრიგის, სიახლეების, დაგეგმილი ღონისძიებებისა და მონაწილეების შესახებ.

Fapjunk.com

 

 

საერთაშორისო ფონდი კურაციო საიტის ნახვა

ITDC-მ დაამზადა ვებსაიტი საერთაშორისო ფონდისათვის “კურაციო”.

ფონდი მიზნად ისახავს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობისა და მდგრადობის ამაღლებას ჯანდაცვის სფეროს მართვის, ფინანსური ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების გზით, რაც ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას ქვეყანაში.

 
+ ყველა პროექტი
 
კომპანიის თანამშრომლები პროფესიულად უდგებოდნენ თითოეულ საკითხს როგორც მუშაობის მთელ პერიოდში, ისე სწრაფად გადასაწყვეტ, დაძაბულ ვითარებაშიც.

გიორგი ხაცაკვაძე
ბანკი რესპუბლიკა ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი