საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

moh.gov.ge

 
 
 
 
 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ საიტი მთელ რიგ ინფორმაციას მოიცავს, რომლითაც ყოველდღიურად ინტერესდება საქართველოს მოსახლეობა. ITDC-ის მიერ შექმნილი ვებ საიტი კი ეხმარება მათ  ამ ინფორმაციის მაქსიმალურად მარტივად ათვისებაში, თავად სამინისტროს თანამშრომლებს კი აძლევს საშუალებას თავისუფლად და ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე განათავსოს ნებისმიერი ინფორმაცია. 

 

შედეგი შეგიძლიათ იხილოთ: http://www.moh.gov.ge

 

პროექტის ინფორმაცია
 

სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი საიტის ნახვა

ქართული სპორტის ქომაგებს ნებისმიერი ინფორმაციის მისაღებად უკვე დღეიდან შეუძლიათ ეწვიონ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის საიტს, სადაც უახლესი ინფორმაციის გარდა თქვენ შეძლებთ იხილოთ 2004 წლიდან მოყოლებული შედეგებისა და სტატისტიკის მონაცემები.

 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საიტის ნახვა

ITDC ის მიერ დამზადებული ცესკოს ახალი საიტი, ინტერნეტ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეამოწმოს და იხილოს თავისი სახელი ამომრჩეველთა სიაში, გაეცნოს არჩევნებთან დაკავშირებულ ზოგად ინფორმაციას და წესებს. ონლაინ ოპერატორი კი ყველა დაინტერესებულ პირს მიაწვდის პასუხს მისთვის საინტერესო კითხვაზე.

 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საიტის ნახვა

ITDC-ის მიერ დამზადდა საქართველოს პრეზიდენტის ვებ საიტი, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტებს და არაფრით ჩამოუვარდება წამყვანი ევროპული ქვეყნების სახელმწიფო მმართველების საიტებს. უკვე დღეს ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ეწვიოს www.president.gov.ge-ს.

 
+ ყველა პროექტი
 
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრთან 2005 წლიდან თანამშრომლობს. მიგვაჩნია, რომ ITDC ექსპერტია თავის საქმეში.

საქართველოს საგარეო საქმეთა  სამინისტრო