საქართველოს კონტროლის პალატა

control.ge

 
 
 
 
 

საქართველოს კონტროლის პალატის ვებ–საიტი

საქართველოს კონტროლის პალატა არის სახელმწიფო საფინანსო-ეკონომიკური კონტროლის უმაღლესი ორგანო, რომელიც ზედამხედველობს სახელმწიფო სახსრებისა და სახელმწიფოს სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გამოყენებასა და ხარჯვას.

პროექტის ინფორმაცია
 

თბილისის მუნიციპალური პორტალი საიტის ნახვა

პროექტი მიზნად ისახავს თბილისისათვის საიმიჯო, ინფორმატიული და მრავალფუნქციური პორტალის დაპროექტებას, შექმნასა და ექსპლუატაციაში გაშვებას, რომელიც როგორც მოქალაქისათვის, ასევე ქალაქის სტუმრებისათვის ერთნაირად სასარგებლო და გამოყენებადი იქნება.

 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საიტის ნახვა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებ-გვერდზე  თქვენ  შესაძლებლობა გექნებათ, გაეცნოთ კანონმდებლობას საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ, სასამართლოს აქტებს, ინფორმაციას სასამართლოს მოწყობის, უფლებამოსილების, მიმდინარე საქმიანობის შესახებ, სამეცნიერო  სტატიებსა და სხვა ინფორმაციას.

 

საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა საიტის ნახვა

საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის სტრუქტურას და  ქვეყნის მთავარ წიგნსაცავს. საიტზე თქვენ გაეცნობით იმ უნიკალურ წიგნთა ჩამონათვალს, რომელიც თავმოყრილია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში.

 
+ ყველა პროექტი
 
ITDC კლიენეტებს საშუალებას აძლევს იმუშავონ მოქნილი და მარტივი პროგრამით, უზრუნველყოფენ მათ საჭირო ტრენინგით და პროექტის მენეჯერის კომპეტენტური მომსახურებით, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია სასურველი შედეგის მისაღწევად.

ნინო ხუროძე
საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია ’იმედი L International’