ინფორმაციის მართვის სისტემა

ITDC საიტის მენეჯერი არის უნივერსალური პროგრამული პროდუქტი, რომელიც ბევრად უფრო სწრაფი, მარტივი და იაფია, ვიდრე ტრადიციული მეთოდები, როგორც მცირე და საშუალო კორპორატიული საიტების, ისე პორტალების შესაქმნელად, მართვაზე, განახლებასა და განვითარებაზე.

ITDC საიტის მენეჯერის პროგრამული უზრუნველყოფა და შაბლონური სისტემა იმდენად მოქნილია, რომ მათი მორგება შეიძლება მოხდეს თითქმის ნებისმიერი მშენებლობისა და სირთულის პროექტისთვის, მცირე პრეზენტაციის ადგილიდან, მრავალფუნქციური ინფორმაციის პორტალამდე.

მისი მოსახერხებელი ინტერფეისი საშუალებას აძლევს მარტივად მართოს საიტზე ინფორმაციის შემუშავება, დეველოპერებისა და HTML ექსპერტების დახმარების გარეშე. კორპორატიული ვერსია ასევე უზრუნველყოფს დიფერენცირებულ წვდომას საიტზე ინფორმაციის მენეჯმენტზე, ანუ ინფორმაციის განახლების უფლება საიტის სხვადასხვა ნაწილზე შეიძლება გადანაწილდეს ორგანიზაციის სხვადასხვა ნაწილში და სხვადასხვა თანამშრომლებზე.

აგრეთვე ყოველგვარი სპეციალური ცოდნის გარეშე ხერხდება Site Admin-ში ინტეგრირებული ისეთი მოდულების მართვა, როგორიცაა გამოკითხვა, უკუკავშირის ფორმების შექმნა, ახალი ამბების ხელმომწერებისათვის დაგზავნა, სხვადასხვა ფუნქციონალური ბლოკების განლაგების მართვა და სხვა.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე პროდუქტი უზრუნველყოფს ინტერნეტ პროექტის სტაბილურ და ეკონომიურ ფუნქციონირებას, აგრეთვე მინიმუმამდე დაყავს მის შექმნასთან, ადმინისტრირებასა და განახლებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

უპირატესობები

 • საიტის შექმნის სისწრაფე;
 • საიტის შექმნისა და მომსახურების დაბალი ფასი;
 • დიზაინისა და სტრუქტურის მორგების საშუალება;
 • საიტზე ინფორმაციის მარტივად განახლების საშუალება;
 • მრავალენოვანი საიტის შექმნის შესაძლებლობა;
 • მუშა საიტის დიზაინში რადიკალური ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა არსებული ინფორმაციის შენარჩუნებით;
 • გაფართოებისა და დამატებითი მოდულების ინტეგრირების შესაძებლობა;

Temel fonksiyonlar

 • Siteye bölüm ve bölüm ekleme / düzenleme;
 • Görsel Biçimlendirme Editörü (WYSIWYG);
 • Entegre Gürcü Fontları Düzen Dönüştürücü (SP-> UTF);
 • Farklı editörlerin site bilgilerini yönetmesine izin verebilme;
 • Sitenin çeşitli fonksiyonel bloklarını etkinleştirme, devre dışı bırakma ve yerleştirme yeteneği;
 • Standart dışı sayfa türlerinin geniş seçimi;
 • Geri Bildirim Formu Oluşturucu;

 

 

enerji kimlik belgesi muhasebe programı

 
 
ვებ სტუდია გამოირჩევა ინოვაციური იდეებით, რომლებსაც უანგაროდ უზიარებენ საკუთარ პარტნიორებსა და კლიენტებს.

ნიკო კულულაშვილი
ტურისტული კომპანია ეგზოტური