განათლება

21–ე საუკუნის თუნდაც დასაწყისში თანამედროვე საგანმანათლებლო დაწესებულების მოღვაწეობა საინფორმაციო ტექნოლოგიების აქტიური გამოყენების გარეშე პრაქტიკულად წარმოუდგენელია.

  • სასწავლო პროცესის მართვის სისტემები
  • ინტერაქტიური სასწავლო მასალები
  • საგანმანათლებლო პორტალები

ეს ის პროდუქტებია, რომელთა შემუშავება–დანერგვაში ITDC-ს უდიდესი გამოცდილება არაერთ წარმატებულ პროექტს გამოადგა.

განათლება

2009 წელს ჩვენს მიერ შემუშავებულ იქნა სასწავლო პროცესის მართვის უნიკალური სისტემა უმაღლესი სასწავლებლებისათვის, რომელიც ამავე წელს დიდი წარმატებით დაინერგა თბილისის ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტში სახელწოდებით "არგუს".

"არგუსი" მთლიანად უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში არსებული ყველა ადმინისტრაციული პროცედურის ავტომატიზაციას უქმნის რა განსაკუთრებულ კომფორტს როგორც სტუდენტებს ასევე პროფესორებსა და ადმინისრაციას.

სისტემის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ მისი მორგება პრაქტიკულად ნებისმიერი სტრუქტურის სასწავლო დაწესებულებისათვისაა შესაძლებელი.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ

გარდა ამისა ITDC სპეციალიზირებულია ინტერაქტიური სასწავლო მასალების, აგრეთვე ვიდეო გაკვეთილების მომზადებასა და გავრცელებაზე

 
 
ჩვენი გამოცდილება ITDC-თან ძალიან პოზიტიური გახლავთ. მუდმივად პროფესიონალიზმის მაჩვენებელი გუნდი გახადა ჩვენი საიტი UNDP-ს ერთ-ერთი საუკეთესო საზოგადოებრივი რესურსი ინტერნეტში.

სოფო ჭიჭინაძე
UNDP საქართველო